Imprezy team-building w Polsce

Zastrzeżenia prawne Zebra Events & PR.

Witryna www.zebraevents.com.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.
Witryna www.zebraevents.com.pl jest dostępna w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.
Właściciel Witryny, Zebra Events & PR nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.
Zebra Events & PR nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w witrynie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników.
Zebra Events & PR zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Witryny.
Zebra Events & PR nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny www.zebraevents.com.pl.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie ponosi Użytkownik.
W celu poprawienia funkcjonalności Witryny istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich.
W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
Żadna z informacji zamieszczonych w Witrynie www.zebraevents.com.pl, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez Zebra Events & PR, nie stanowi oferty Zebra Events & PR .

Prawa autorskie
Wszelkie prawa autorskie do zawartości Witryny internetowej www.zebraevents.com.pl w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron Witryny oraz jakichkolwiek innych jej elementów są w całości zastrzeżone na rzecz Zebra Events & PR z siedzibą: ul. Prusa 16, 95-039 Sokolniki Las.
Witryna oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).
Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zebra Events & PR jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej.
Użytkownik Witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.
Prawo Użytkowania całej Witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.
Korzystanie z Witryny w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Zebra Events & PR.