Imprezy team-building w Polsce

Polityka prywatności Zebra Events & PR.

1.
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Witryny, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Witrynie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).
2.
Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjno-technicznych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Witrynie, Użytkowników i ich zachowań.
3.
Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. ZEBRA EVENTS & PR nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że: za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów ZEBRA EVENTS & PR
4.
ZEBRA EVENTS & PR zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Witryny w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w serwisie, monitorowania oglądalności Witryny.
5.
Ponadto Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania lub wymazania swoich danych w każdej chwili poprzez prośbę wysłaną na adres e-mail: biuro@zebraevents.com.pl lub pisemnie na adres: ZEBRA EVENTS & PR, ul. Prusa 16, 95-039 Sokolniki Las. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność ZEBRA EVENTS & PR z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.
7.
W celu usprawnienia działania Witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Witryny www.zebraevents.com.pl.
8.
Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do ZEBRA EVENTS & PR. uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. ZEBRA EVENTS & PR nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników danych nieprawdziwych lub niepełnych.
9.
Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, adresy e-mail podane w formularzu zapytań, mogą być przetwarzane przez ZEBRA EVENTS & PR odpowiednio: dla celów rekrutacji oraz marketingu towarów i usług ZEBRA EVENTS & PR